fbpx

Communication Lab

Телевизионната манипулация и има ли тя почва у нас

В какво се изразява, според Вас, процеса на манипулация?

Едно от най-добрите определения го е дал руският учен Сергей Кара-Мурза в книгата си “Манипулация на съзнанието”: “Телевизията има свойството да отстранява истината от събитията. Именно обективът, който предава събитието с максимална правдоподобност, го превръща в “псевдосъбитие”, в спектакъл”. В тази връзка аз разграничавам два вида манипулация: Прочетете още